Yhdistys on perustettu tukemaan hygieniahoitajien ammatillista koulutusta

Puheenjohtajan palsta

Hygieniahoitajat ja infektioidentorjuntayksiköt eivät voi muuttaa eri yksiköiden toimintatapoja tai näkemyksiä, jos yksiköt eivät sitä näe tärkeäksi. Hygieniahoitajien merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat yksiköiden hygieniayhdyshenkilöt. Innostuneet ja asialleen omistautuneet
hygieniayhdyshenkilöt voivat merkittävästi vaikuttaa ja kehittää oman
yksikkönsä toimintaa. Pelkkä innostus ja halu eivät aina kuitenkaan riitä.
Tarvitaan yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa ja tukea yhdyshenkilöiden
työlle. Yksiköiden esimiesten tuki ja sitoutuminen ovat tärkeitä tekijöitä työn
kehittämisessä.

Kuukauden teko Oys:sta

Oys:n ihotautien poliklinikan huoltohuoneen uudistaminen alkoi hygieniahoitajien tekemästä osastokartoituksesta. Kartoituksessa todettiin, että huoltohuoneessa ei erottunut selkeästi puhdas ja likainen puoli.
Uudistuneen huoltohuoneen suunnittelutyö toteutui yhteistyössä eri ammattihenkilöiden kanssa. Nyt se on selkeä ja toiminnallinen. Infektion torjunnan periaatteet mahdollistuvat paremmin uusitussa huoltohuoneessa, jossa on nyt selkeästi likainen ja puhdas puoli.
Onnittelemme, hygieniahoitajia, Sinikkaa, Helena R, yksikön esimiehiä ja koko työyhteisöä onnistuneesta uudistuksesta ja hyvästä yhteistyöstä.
Lue tästä lisää kuukauden teko sivulta

Kansainvälistä käsihygieniapäivää vietetään 5.5. Miten teillä päivää vietetään? Laittakaa meille juttuja ja kuvia jaettaviksi.

Tarja Kuutamo, puheenjohtaja