Puheenjohtajan terveiset (2/2022)

Hyvä Kollega


Vuosi 2022 lähenee loppuaan ja alamme valmistautumaan uuteen vuoteen 2023.

Koulutuspäivät

Vuoden 2023 hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät pidetään Turussa Scandic Hamburger Börs, kaksi päiväisenä 11.5.-12.5.2023 lähipäivinä. Alustava koulutuspäivien ohjelma on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla etusivulla sekä koulutusosiossa, sieltä löytyy ilmoittautumislinkki myös.

Koulutuspäivien sessioiden teemoina ovat; kentältä kuultua, uudet tuulet, infektioiden torjunta osana asiakas ja potilasturvallisuutta, työkaluja infektioiden torjuntaan ja näyttöön perustuva toiminta.

Koulutuspäivien osallistumismaksu on jäsenille 180 € ja ei-jäsenille 210 €. Voit ilmoittautua koulutuspäiville Ilmoittautumislinkki alla;

https://link.webropolsurveys.com/EP/5403B4D4A082A9CE

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.4.2023.

Kaikki mukaan tauon jälkeen lähikoulutuspäiville Turkuun.

Yhdistyksen vuosikokous 2023 ja hallituksen jäsenten valinta

Suomen Hygieniahoitajat ry:n vuosikokous pidetään koulutuspäivien yhteydessä torstaina 11.5.2023 klo 16.30. Kokouksessa valitaan uusia toimijoita hallitukseen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Erovuorossa vuonna 2023 ovat tiedottaja Minna Ijäs, vararahastonhoitaja Riitta Pyhäjärvi sekä Suvi Ilmoniemi.

Hallitustyöhön tarvitaan siis uusia toimijoita, joten ilmoittaudu ehdokkaaksi!

Lähetä itsestäsi esittely Oilille osoitteeseen oili.strom@live.fi esittelemme ehdokkaat jäsenkirjeessä ennen vuosikokousta. Myös vuosikokouksessa voi vielä ilmoittautua.

Vuosikokous valitsee yhdistyksen jäsenet.

Hyvää vuoden 2022 loppua kaikille.

Suomen hygieniahoitajat ry.

Puheenjohtaja Oili Sröm

Arvoisat kollegat ja yhdistyksen jäsen

Puheenjohtajan terveiset (1/2022)

Hyvä Kollega

Hyvää alkanutta yhdistyksen juhlavuotta 2022 - Suomen hygieniahoitajat ry täyttää 10 vuotta!

Koulutuspäivät

Hallituksen kokouksessa 15.1.2022 olemme päättäneet, että hygieniahoitajien valtakunnallinen koulutuspäivä pidetään yksipäiväisenä webinaarina 12.5.2022 aiemmin suunniteltujen kaksipäiväisten lähipäivien sijaan. Vallitseva koronatilanne mahdollisine rajoituksineen tuo siinä määrin epävarmuustekijöitä ja haasteita, että katsoimme parhaaksi luopua lähipäivien järjestelyistä.

Koulutuspäivän ohjelma löytyy etusivulta sekä koulutusosiosta. Teemoina ovat Päivä hygieniahoitajille! Hygieniahoitaja tieteen tekijöinä ja arjen sankareina, Ajankohtaiset mikrobit ja Infektoiden torjunnan monialaisuus.

Webinaarin osallistumismaksu on jäsenille 60 € ja ei-jäsenille 80 €. Voit ilmoittautua koulutuspäiville tästä linkistä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 6.5.2022.

Yhdistyksen vuosikokous 2022 ja hallituksen jäsenten valinta

Suomen Hygieniahoitajat ry:n vuosikokous pidetään webinaarina maanantaina 16.5.2022 klo 18. Kokouksessa valitaan uusia toimijoita hallitukseen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Erovuorossa ovat puheenjohtaja Maire Matsinen, varapuheenjohtaja Oili Ström, sihteeri Jaana Vatanen ja tiedottaja Satu Viitala. Myös rahastonhoitajana toiminut yhdistyksen jäsen Maija-Liisa Lauritsalo luopuu tehtävästä.

Hallitustyöhön tarvitaan siis uusia toimijoita, joten ilmoittaudu ehdokkaaksi!

Lähetä itsestäsi esittely Mairelle osoitteeseen maire.matsinen@gmail.com, esittelemme ehdokkaat jäsenkirjeessä ennen vuosikokousta. Myös vuosikokouksessa voi vielä ilmoittautua.

Vuosikokous valitsee yhdistyksen puheenjohtajan ja hallitus keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Rahastonhoitajan tehtävään voi ilmoittautua yhdistyksen jäsen.

Puheenjohtaja Maire kiittää ja päättää 7-vuotisen hallitustyöskentelyn antaen tilaa uusille innokkaille toimijoille!

Suomen hygieniahoitajat ry.

Puheenjohtaja Maire Matsinen

Puheenjohtajan mietteitä koronavirusepidemian keskellä

Viime kuukaudet ovat osoittaneet, kuinka nopeasti kaikki voi muuttua. Uusi virus valloitti nopeassa tahdissa koko maailman. Suomessakin riski koronavirustartunnan saamiselle on kohonnut koko maassa ja epidemia etenee eri tahtia eri puolilla maata.

Näin pääsiäisen pyhinä on itsellänikin ollut hetki aikaa pysähtyä miettimään kaikkea tapahtunutta. Ei liene yllätys, että hygieniahoitajien asiantuntemus ja työpanos on noussut yhdeksi keskeisimmistä ja tärkeimmistä rooleista koronavirusepidemian leviämisen torjunnassa. Monet meistä tekevät pitkiä työpäiviä ja viikonloppuinakin olemme töissä tai ainakin valmiudessa, jos tilanne sitä vaatii.

Henkilökunnan kouluttaminen ja ajantasaisen tiedon jakaminen vallitsevasta tilanteesta vaatii työpanosta. On tärkeää saada koko hoitoketju ymmärtämään, että paniikkiin ei ole aihetta ja oikeilla suojatoimilla hoitotyö on turvallista. Samalla tarvitaan muistutusta siitä, että kaikesta huolimatta terveydenhuollossa pyörii myös normi arki ja infektioidentorjunnan perusperiaatteiden hallinta on osa sitä. Hygieniahoitajan asiantuntemus on ollut avainasemassa myös suojainten hankinnasta vastaaville tahoille. Valppaana on saanut olla, täyttävätkö suojaimet sille asetetut vaatimukset, joita sairaalaan tarjotaan.

Viime aikoina mieltäni on alati askarruttanut, mitkä ovat itse potilaan mietteet vakavan sairauden keskellä. Kun henkilökunta on pukeutunut vaadittaviin suojaimiin, on suojainten takaa lähes mahdoton tunnistaa työntekijää. Potilas tarvitsee kannustusta ja tukea paranemiseensa ja tietoa siitä, että suojainten käytöllä on oma tarkoituksensa. Hoitohenkilökunnan riittävyys ja jaksaminen terveyden- ja sosiaalihuollon toiminnassa on taattava. Se myös takaa hyvän hoitotuloksen.

Vallitsevasta tilanteesta huolimatta yhdistys toki jatkaa toimintaansa. Kuopion valtakunnalliset koulutuspäivät peruttiin, mutta yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 14.5.2020 klo 16.00-17.00 ja nyt ensimmäistä kertaa verkkokokouksena. Kokouskutsu lähetetään kaksi viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen sivuille on koottu Koronavirus Covid-19 tietopaketti, josta löytyy hyviä linkkejä, samoin Facebookissa!

Toivotan kaikille voimia ja tsemppiä sinne kenttätyöhön, olette tärkeä tukipilari, teettepä työtänne sitten missä yksikössä tahansa!

Voimaterveisin

Maire