Yhdistys on perustettu tukemaan hygieniahoitajien ammatillista koulutusta

Puheenjohtajan palsta

Hygieniahoitajat ja infektioidentorjuntayksiköt eivät voi muuttaa eri yksiköiden toimintatapoja tai näkemyksiä, jos yksiköt eivät sitä näe tärkeäksi. Hygieniahoitajien merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat yksiköiden hygieniayhdyshenkilöt. Innostuneet ja asialleen omistautuneet
hygieniayhdyshenkilöt voivat merkittävästi vaikuttaa ja kehittää oman
yksikkönsä toimintaa. Pelkkä innostus ja halu eivät aina kuitenkaan riitä.
Tarvitaan yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa ja tukea yhdyshenkilöiden
työlle. Yksiköiden esimiesten tuki ja sitoutuminen ovat tärkeitä tekijöitä työn
kehittämisessä.

Huhtikuun kuukauden teko on esimerkki Meilahden
tornisairaalan sydänkirurgisen teho-osaston hygieniayhdyshenkilöiden
toimintasuunnitelmasta, jossa kuvataan yhdyshenkilöiden oma kouluttautuminen
sekä yksikössä määritellyt vastuualueet, jolloin toiminnasta tulee
tavoitteellista vuositasolla. Tästä on hyötyä sekä hygieniayhdyshenkilöille,
että esimiehille. On päätetty yhdessä mitä vuoden aikana tehdään ja sitouduttu
siihen. Meilahden sydänkirurginen teho-osasto on onnistunut viime vuosien aikana kehittämään toimintaansa, myös infektioiden torjunnan kannalta ja suunta
näyttää olevan hyvä myös tulevaisuudessa. Onnittelemme Johannaa ja Merjaa,
yksikön esimiehiä ja koko työyhteisöä onnistuneesta toimintasuunnitelmasta ja
hyvästä yhteistyöstä.

Kansainvälistä käsihygieniapäivää vietetään 5.5. Miten teillä päivää vietetään? Laittakaa meille juttuja ja kuvia jaettaviksi.

Tarja Kuutamo, puheenjohtaja