Hygieniayhdyshenkilöiden täydennyskoulutus, 3 op.

Tampereen ammattikorkeakoulu järjestää Hygieniayhdyshenkilöille täydennyskoulutusta, 3 op. Seuraava toteutus olisi elo-marraskuussa 2022.

Alla olevasta linkistä saat lisätietoa:

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/hygieniayhdyshenkiloiden-taydennyskoulutus

HEI SINÄ!
Tule yhdeksi meistä!


Hallitustyöhön tarvitaan uusia toimijoita, joten ilmoittaudu mukaan!

Voit ilmoittautua vaikka heti puheenjohtaja Mairelle, maire.matsinen@gmail.com.

Vuosikokous pidetään 16.5.2022 klo. 18.00, jossa hallituksen jäsenet valitaan.

Arvoisat kollegat ja yhdistyksen jäsen

Puheenjohtajan terveiset (1/2022)

Hyvä Kollega

Hyvää alkanutta yhdistyksen juhlavuotta 2022 - Suomen hygieniahoitajat ry täyttää 10 vuotta!

Koulutuspäivät

Hallituksen kokouksessa 15.1.2022 olemme päättäneet, että hygieniahoitajien valtakunnallinen koulutuspäivä pidetään yksipäiväisenä webinaarina 12.5.2022 aiemmin suunniteltujen kaksipäiväisten lähipäivien sijaan. Vallitseva koronatilanne mahdollisine rajoituksineen tuo siinä määrin epävarmuustekijöitä ja haasteita, että katsoimme parhaaksi luopua lähipäivien järjestelyistä.

Koulutuspäivän ohjelma löytyy etusivulta sekä koulutusosiosta. Teemoina ovat Päivä hygieniahoitajille! Hygieniahoitaja tieteen tekijöinä ja arjen sankareina, Ajankohtaiset mikrobit ja Infektoiden torjunnan monialaisuus.

Webinaarin osallistumismaksu on jäsenille 60 € ja ei-jäsenille 80 €. Voit ilmoittautua koulutuspäiville tästä linkistä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 6.5.2022.

Yhdistyksen vuosikokous 2022 ja hallituksen jäsenten valinta

Suomen Hygieniahoitajat ry:n vuosikokous pidetään webinaarina maanantaina 16.5.2022 klo 18. Kokouksessa valitaan uusia toimijoita hallitukseen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Erovuorossa ovat puheenjohtaja Maire Matsinen, varapuheenjohtaja Oili Ström, sihteeri Jaana Vatanen ja tiedottaja Satu Viitala. Myös rahastonhoitajana toiminut yhdistyksen jäsen Maija-Liisa Lauritsalo luopuu tehtävästä.

Hallitustyöhön tarvitaan siis uusia toimijoita, joten ilmoittaudu ehdokkaaksi!

Lähetä itsestäsi esittely Mairelle osoitteeseen maire.matsinen@gmail.com, esittelemme ehdokkaat jäsenkirjeessä ennen vuosikokousta. Myös vuosikokouksessa voi vielä ilmoittautua.

Vuosikokous valitsee yhdistyksen puheenjohtajan ja hallitus keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Rahastonhoitajan tehtävään voi ilmoittautua yhdistyksen jäsen.

Puheenjohtaja Maire kiittää ja päättää 7-vuotisen hallitustyöskentelyn antaen tilaa uusille innokkaille toimijoille!

Suomen hygieniahoitajat ry.

Puheenjohtaja Maire Matsinen

Vuoden 2021 hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät


Vuoden 2021 hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät pidettiin 20.5.2021 Seinäjoelta käsin yhden päivän webinaarina. Osa hallituksen jäsenistä oli paikan päällä ja osa koordinoi osuuttaan kotikaupungistaan. Teams mahdollisti tämän hienosti. Vaikka koronavuosi onkin antanut runsaasti kokemusta Teamsin välityksellä pidettävistä kokouksista ja koulutuksista, asettaa tekniikka jossain määrin aina omat haasteensa. Webinaari kuitenkin onnistui hienosti, firmojen tuote-esittelyvideot, luennoitsijoiden esitykset ja muut puheosuudet kuultiin ja nähtiin sujuvasti kaikkiin suuntiin.

Koulutuspäivän luennot olivat todella mielenkiintoisia, erinomaisia ja täyttä tavaraa niin sisällön kuin luennoitsijoidenkin osalta. Osallistujia oli parhaimmillaan jopa 185!

Webinaarin huono puoli on se, ettei ole live-tapaamista kollegoiden, osallistujien ja luennoitsijoiden kesken. Silti päivä oli kokonaisuudessaan erittäin onnistunut ja
mukaansatempaava. Kiitoksia ja hyvää palautetta tulikin pitkin päivää.

Seinäjoella paistoi aurinko, päivä oli onnistunut, käteen jäi erittäin tyytyväinen tunne. Kiitos kuuluu kaikille järjestäjille, luennoitsijoille ja osallistujille!

Seuraavat koulutuspäivät pidetään Jyväskylässä 12.-13.5.2022. Suunnitelmat lähtevät käyntiin...

Puheenjohtajan terveiset

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin torstaina 14.5.2020 ja historiallisesti ensimmäistä kertaa verkkokokouksena. Mukana oli 35 jäsentä, kiitokset kaikille kokoukseen osallistuneille!

Kokouksessa esiteltiin tämän vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmat siinä muodossa, kuin ne on tammikuussa hallituksen kokouksessa laadittu. Vallitsevan koronatilanteen takia toiminta ei tule toteutumaan suunnitelmien mukaisesti ainakaan alkuvuoden osalta. Myös syksyn osalta emme voi vielä tehdä suunnitelmia, millä tavoin ja missä määrin mm. jäsentapahtumia on mahdollista toteuttaa. Yhdistyksen taloustilanne on vakaa ja hallituksen ehdotus tulevan toimikauden jäsenmaksun säilyttämisestä ennallaan (15€) hyväksyttiin.

Vuosikokouksessa tapahtui myös henkilövaihdoksia. Hallituksessa jatkavat seuraavan kolmevuotiskauden Riitta Pyhäjärvi ja Minna Ijäs ja uusina toimijoina Elina Välivainio Vaasasta sekä Suvi Ilmoniemi Kuopiosta. Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään kesäkuun aikana.

Ella Mauraselle lämpimät kiitokset kahdeksan vuoden ansiokkaasta hallitustyöstäsi yhdistyksen hyväksi! Yhteistyö ja tehtäväsi yhdistyksen edustajana onneksi jatkuvat.

Sairaanhoitajaliitto on kutsunut yhdistyksen yhteistyöhön suunnittelemaan infektioiden torjuntaan liittyviä työkalukortteja. Asiantuntijaryhmässä ovat mukana Kirsi Terho ja Tiina Kurvinen TYKS:sta sekä Dinah Arifulla. Hallitus nimesi 7.5. kokouksessaan työryhmään vielä Tarja Kuutamon HUS:sta, Ella Maurasen KYS:sta, Oili Strömin Kymsotesta ja Heli Heikkisen Siunsotesta.

Vuoden 2021 Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät pidetään Kuopiossa. Ajankohta tarkentuu uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Lomakausi on alkamassa ja nähtäväksi jää, miten valtioneuvoston asettamien rajoitusten purkaminen tulee vaikuttamaan koronaviruksen etenemiseen. Toivottavasti jokaisella on kuitenkin mahdollisuus viettää ansaittua kesälomaa kaikesta huolimatta.

Toivotan Teille kaikille hyvää kevättä ja tulevaa kesää!

Jyväskylässä 17.5.2020

Maire Matsinen

puheenjohtajaPuheenjohtajan mietteitä koronavirusepidemian keskellä

Viime kuukaudet ovat osoittaneet, kuinka nopeasti kaikki voi muuttua. Uusi virus valloitti nopeassa tahdissa koko maailman. Suomessakin riski koronavirustartunnan saamiselle on kohonnut koko maassa ja epidemia etenee eri tahtia eri puolilla maata.

Näin pääsiäisen pyhinä on itsellänikin ollut hetki aikaa pysähtyä miettimään kaikkea tapahtunutta. Ei liene yllätys, että hygieniahoitajien asiantuntemus ja työpanos on noussut yhdeksi keskeisimmistä ja tärkeimmistä rooleista koronavirusepidemian leviämisen torjunnassa. Monet meistä tekevät pitkiä työpäiviä ja viikonloppuinakin olemme töissä tai ainakin valmiudessa, jos tilanne sitä vaatii.

Henkilökunnan kouluttaminen ja ajantasaisen tiedon jakaminen vallitsevasta tilanteesta vaatii työpanosta. On tärkeää saada koko hoitoketju ymmärtämään, että paniikkiin ei ole aihetta ja oikeilla suojatoimilla hoitotyö on turvallista. Samalla tarvitaan muistutusta siitä, että kaikesta huolimatta terveydenhuollossa pyörii myös normi arki ja infektioidentorjunnan perusperiaatteiden hallinta on osa sitä. Hygieniahoitajan asiantuntemus on ollut avainasemassa myös suojainten hankinnasta vastaaville tahoille. Valppaana on saanut olla, täyttävätkö suojaimet sille asetetut vaatimukset, joita sairaalaan tarjotaan.

Viime aikoina mieltäni on alati askarruttanut, mitkä ovat itse potilaan mietteet vakavan sairauden keskellä. Kun henkilökunta on pukeutunut vaadittaviin suojaimiin, on suojainten takaa lähes mahdoton tunnistaa työntekijää. Potilas tarvitsee kannustusta ja tukea paranemiseensa ja tietoa siitä, että suojainten käytöllä on oma tarkoituksensa. Hoitohenkilökunnan riittävyys ja jaksaminen terveyden- ja sosiaalihuollon toiminnassa on taattava. Se myös takaa hyvän hoitotuloksen.

Vallitsevasta tilanteesta huolimatta yhdistys toki jatkaa toimintaansa. Kuopion valtakunnalliset koulutuspäivät peruttiin, mutta yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 14.5.2020 klo 16.00-17.00 ja nyt ensimmäistä kertaa verkkokokouksena. Kokouskutsu lähetetään kaksi viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen sivuille on koottu Koronavirus Covid-19 tietopaketti, josta löytyy hyviä linkkejä, samoin Facebookissa!

Toivotan kaikille voimia ja tsemppiä sinne kenttätyöhön, olette tärkeä tukipilari, teettepä työtänne sitten missä yksikössä tahansa!

Voimaterveisin

MaireTiedote

Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi Suomen Hygieniahoitajat ry:n hallitus on päättänyt, että Kuopiossa 14.–15.5.2020 pidettävät valtakunnalliset koulutuspäivät perutaan. On tärkeää varmistaa, että hygieniahoitajien ja hygieniavastaavien
työpanos ja asiantuntemus on käytettävissä työpaikoilla.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään verkkokokouksena koulutuspäivien ohjelmassa olleen ajankohdan mukaisesti 14.5.2020 klo 16.00-17.00. Kokouskutsu ja -materiaali sekä osallistumislinkki lähetetään jäsenille viimeistään 15 päivää ennen kokousta.

Kokouksessa valitaan uusia toimijoita hallitukseen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Erovuorossa ovat Minna Ijäs, Riitta Pyhäjärvi ja Ella Mauranen.

Jos olet kiinnostunut hallitustyöskentelystä ja vaikuttamisesta yhdistyksessä, niin
ilmoittaudu ehdokkaaksi. Voit lähettää itsestäsi esittelyn Mairelle
osoitteeseen maire.matsinen@gmail.com. Ehdokkaiden esittelyt lähetään jäsenille
kokouskutsun yhteydessä.

Suomen
Hygieniahoitajat ry:n hallitus


Tammikuun 2020 jäsentiedote

Hyvä Kollega

Hyvää alkanutta uutta vuotta 2020!

Olethan merkinnyt kalenteriisi Kuopiossa 14.-15.5.2020 järjestettävät hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät. Ohjelma löytyy yhdistyksen kotisivuilta sekä oheisesta linkistä: Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät. Osallistumismaksu on jäsenille 160 € ja ei-jäsenille 190 € sisältäen luennot, ruokailut, kahvit ja illallisen. Voit myös ilmoittautua suoraan tästä linkistä: Kuopion koulutuspäivät. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 14.4.2020.

Kuopion päiville osallistujien kesken arvotaan yhdelle ilmainen osallistuminen vuoden 2021 koulutuspäiville! Myös tammi-toukokuun aikana jäseneksi liittyneiden kesken arvotaan ilmainen osallistuminen vuoden 2021 koulutuspäiville. Jos kollegasi ei ole vielä Suomen hygieniahoitajat ry:n jäsen, hän voi liittyä suoraan yhdistyksen kotisivuilla https://www.suomenhygieniahoitajat.com/ Hae Jäseneksi -linkistä.

Yhdistyksen vuosikokous 2020

Koulutuspäivien yhteydessä pidetään Suomen Hygieniahoitajat ry:n vuosikokous 14.5.2020 klo 16.00 alkaen. Kokouksessa valitaan uusia toimijoita hallitukseen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Erovuorossa ovat Ella Mauranen, Riitta Pyhäjärvi ja Minna Ijäs.

Jos olet kiinnostunut hallitustyöskentelystä ja vaikuttamisesta yhdistyksessä, niin ilmoittaudu ehdokkaaksi! Lähetä esittely itsestäsi mielellään kuvan kera. Esittelemme ehdokkaat kevään jäsentiedotteissa. Lähetä esittely kuvan kera Mairelle osoitteeseen maire.matsinen@gmail.com.

Yhdistys esittäytyy Sairaanhoitajapäivillä

Sairaanhoitajaliitto on kutsunut asiantuntijajaostot Messukeskuksessa 25.-26.3.2020 pidettäville Sairaanhoitajapäiville Kahvila Huippuun esittelemään toimintaansa. Yhdistystämme edustaa Ella Mauranen.

Lokakuun jäsentiedote

Hyvä kollega

Suomen hygieniahoitajat ry:n 8.11.2019 pidettäväksi aiottu jäsenilta Tampereella joudutaan perumaan vähäisten ilmoittautumisten vuoksi. Tällä kertaa Tampereella on samanaikaisesti isoja kulttuuritapahtumia. Hallitus toivoo Jäseniltä ideoita ja toiveita, miten voimme jatkossa kehittää yhdistyksen toimintaa alueellisesti. Aiheeseen liittyen teemme webropol-kyselyn vielä tämän vuoden aikana.

Koulutuspäivät

Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät pidetään Kuopiossa 14 -15.5.2020 Finnkino Scalassa. Ohjelma on viimeistä silausta vaille valmis ja se julkaistaan tämän viikon aikana yhdistyksen kotisivuilla sekä jaetaan myös sähköpostitse.
Luvassa on mielenkiintoisia aiheita ja asiantuntijoiden luentoja!

Koulutuspäivien teemoina ovat Mikrobimaailman haasteet ja uhat, Työelämän todellisuutta – faktaa vai fiktiota?, Lääkehuollosta leikkaussaliin ja Hygienialaatua eri muodoissa.

Ohjelman mukana tuleva ilmoittautumislinkki on avoinna heti. Varaa paikkasi ajoissa!

Jäsenbongailua


Tiedätkö kollegan, joka ei ole vielä Suomen hygieniahoitajat ry:n jäsen?
Vinkkaa hänelle, että jäseneksi voi liittyä suoraan yhdistyksen kotisivuilla https://www.suomenhygieniahoitajat.com/ Hae Jäseneksi –linkistä.


Mukavaa ja turvallista syksyn aikaa!

Uusi hallitus on järjestäytynyt

Uuden hallituksen ensimmäinen järjestäytymiskokous oli 15.6.2019, Helsingissä

Uuden hallituksen kokoonpano

Maire Matsinen, puheenjohtaja
Oili Ström, varapuheenjohtaja
Jaana Vatanen, sihteeri
Satu Viitala, tiedottaja
Minna Ijäs, tiedottaja
Dinah Arifulla, jäsenasiat
Ella Mauranen
Riitta Pyhäjärvi

Maija-Liisa Lauritsalo, rahastonhoitaja