Suomen Sairaanhoitajat

Suomen Hygieniahoitajat ry on hyväksytty 29.11.2014 liitännäisjäseneksi Suomen Sairaanhoitajiin (ent. Suomen Sairaanhoitajaliitto).

Suomen Hygieniahoitajat ry on yhdistys, jonka tavoitteena on kehittää hygieniahoitajien työtä ja ammatillisia etuja. Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys toimii hygieniahoitajien koulutuksen, työn ja yhteistyön kehittäjänä. Suuri osa hygieniahoitajista on peruskoulutukseltaan sairaanhoitajia.

Suomen Sairaanhoitajat liitännäisjäsenen etuja ovat muun muassa erilaiset tiedotukseen liittyvät asiat, kuten omien verkkosivujemme linkki sairaanhoitajaliiton sivuille, ilmoitukset toiminnasta ja koulutuksesta Sairaanhoitaja-lehdessä ja uutiskirjeessä. Tiedotuksen lisäksi liitännäisjäsenellä on mahdollisuus olla mukana lausuntojen tekemisessä ja erilaisissa asiantuntijaryhmissä. Liitännäisjäsenen edustajalla on oikeus läsnäoloon Suomen Sairaanhoitajat valtuuston kokouksessa. Liitännäisjäsenen tulee myös vastavuoroisesti markkinoida Suomen Sairaanhoitajien ammatillista yhteisöä ja sen jäsenyyttä omassa toiminnassaan. Hygieniahoitajayhdistys ja Suomen Sairaanhoitajat päättävät yhdessä tulevan yhteisen toiminnan painopistealueista ja sisällöstä.