Suomen Sairaanhoitajaliiton liitännäisjäsen

Suomen Hygieniahoitajat ry on hyväksytty 29.11.2014 liitännäisjäseneksi Suomen Sairaanhoitajaliittoon.

Suomen Hygieniahoitajat ry on yhdistys, jonka tavoitteena on kehittää hygieniahoitajien työtä ja ammatillisia etuja. Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys toimii hygieniahoitajien koulutuksen, työn ja yhteistyön kehittäjänä. Suuri osa hygieniahoitajista on peruskoulutukseltaan sairaanhoitajia.

Suomen Sairaanhoitajaliiton liitännäisjäsenen etuja ovat muun muassa erilaiset tiedotukseen liittyvät asiat, kuten omien verkkosivujemme linkki sairaanhoitajaliiton sivuille, ilmoitukset toiminnasta ja koulutuksesta Sairaanhoitajalehdessä ja Sairaanhoitajaliiton uutiskirjeessä. Tiedotuksen lisäksi liitännäisjäsenellä on mahdollisuus olla mukana lausuntojen tekemisessä ja erilaisissa asiantuntijaryhmissä. Liitännäisjäsenen edustajalla on oikeus läsnäoloon Sairaanhoitajaliiton valtuuston kokouksessa. Liitännäisjäsenen tulee myös vastavuoroisesti markkinoida Sairaanhoitajaliittoa ja sen jäsenyyttä omassa toiminnassaan. Hygieniahoitajayhdistys ja Sairaanhoitajaliitto päättävät yhdessä tulevan yhteisen toiminnan painopistealueista ja sisällöstä.

Sairaanhoitajaliitto