Suomen Hygieniahoitajat ry:n esittely

Suomen Hygieniahoitajat ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää hygieniahoitajan työtä ja ammatillisia etuja. Tavoitteenamme on myös kehittää hoito- ja tutkimustyötä, potilasturvallisuutta, henkilökunnan työturvallisuutta ja infektioiden torjuntaa. Yhdistys on perustettu toukokuussa 2013. Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet hygieniahoitajina. Vuosikokouksissa voivat äänestää yhdistykseen liittyneet jäsenet.

Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys:
Järjestää neuvottelu- ja opintotilaisuuksia.
Antaa lausuntoja.
Toimii hygieniahoitajien koulutuksen, työn ja yhteistyön kehittämiseksi.
Tekee yhteistyötä muiden infektioidentorjuntatyötä tekevien kanssa ja terveydenhuoltoalan oppilaitosten kanssa.
Tekee yhteistyötä myös muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Rekisteriseloste yhteystietojen ylläpidosta
Säännöt
Toimintasuunnitelma 2018
TOIMINTAKERTOMUS 2017